Πελατολόγιο


Εταιρικό Πελατολόγιο
Η Finitsi IMS σεβόμενη την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται και στο πλαίσιο της ευαισθησίας στη δημοσίευσή τους αποφάσισε να διαφοροποιήσει τον τρόπο που επικοινωνεί τα στοιχεία αυτά.

Η Finitsi IMS σεβόμενη την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται και στο πλαίσιο της ευαισθησίας στη δημοσίευσή τους αποφάσισε να διαφοροποιήσει τον τρόπο που επικοινωνεί τα στοιχεία αυτά. Δεν δημοσιεύει πλέον στοιχεία πελατών της συμβάλλοντας στην προσπάθεια προστασίας αυτών από πιθανές εξωγενείς κακόβουλες πράξεις.

Η εταιρεία παρέχει (κατόπιν αιτήματος και αξιολόγησης) σε υποψήφιους πελάτες της ελεγχόμενες πληροφορίες συναφούς πελατολογίου με μοναδικό σκοπό να αξιολογηθεί από την πλευρά τους η εμπειρία της στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας με το σχετικό αίτημα.