Γιατί να μας επιλέξετε


Επιλογή εταιρίας για συνεργασία
Η Finitsi IMS έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες που στηρίζονται στην ουσιαστική επικοινωνία οδηγώντας σταδιακά στην εδραίωση σταθερών και μόνιμων σχέσεων.

Εμπειρία και εξειδίκευση

Η Finitsi IMS αποτελεί μια αμιγώς συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών από το 2006. Τα στελέχη της παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου έχοντας άριστη τεχνογνωσία και επιστημονικό υπόβαθρο να ανταποκρίνονται ποιοτικά και χρονικά σε οποιαδήποτε περίσταση.

Διαρκής βελτίωση

Η Finitsi IMS στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών της και της τεχνικής κατάρτισης των στελεχών της. Εφαρμόζει σύστημα παρακολούθησης των δεικτών ικανοποίησης και διατηρησιμότητας των πελατών της, ενώ παράλληλα στοχεύει στην εμπεριστατωμένη συμβουλευτική υποστήριξη, δημιουργώντας συνθήκες συλλογικότητας και συνυπευθυνότητας.

Αποτελεσματική επικοινωνία

Η Finitsi IMS έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες που στηρίζονται στην ουσιαστική επικοινωνία οδηγώντας σταδιακά στην εδραίωση σταθερών και μόνιμων σχέσεων.